Gitaris..........?

mnrut km,,siapa yg jago

balawan vs dewa bujana vs sonny (j-rocks) vs abdee (slank)

dlm bemain gitar
5 jawaban 5