Apa saja peninggalan sejarah semasa kerajaan hindu budha?

8 jawaban 8