Sesiapa boleh berikan saya doa utk awal dan akhir waktu bekerja?

doa sebelum memulakan pekerjaan dan doa selepas akhir waktu bekerja
Update: am a muslim
4 jawaban 4