Apa yang di maksud dengan Cinta?

cinta antara dua insan yang berlawanan jenis.apakah ada yang di katakan cinta sejati?
5 jawaban 5