Siapakah Pewaris Yesus? Muhammad atau Roh Kudus?

Dalam Al-Qur'an ..."Dan ingatlah ketika Isa AS berkata: " Hai Bani Israil! Aku adalah utusan Allah kepadamu, untuk membenarkan Taurat (yg turun) sebelumku dan menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang Rasul sesudahku bernama Ahmad (Muhammad)" (QS. Ash-Shaf 6) Dalam... tampikan lainnya Dalam Al-Qur'an
..."Dan ingatlah ketika Isa AS berkata: " Hai Bani Israil! Aku adalah utusan Allah kepadamu, untuk membenarkan Taurat (yg turun) sebelumku dan menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang Rasul sesudahku bernama Ahmad (Muhammad)" (QS. Ash-Shaf 6)

Dalam Injil
"Dia (Roh Kebenaran) akan memuliakan aku (Yesus) sebab Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku" (Yohanes 14:16)
"Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkanmu terhadap segala sesuatu yang pernah kukatakan kepadamu"(Yohanes 14:16)

Siapakah Yang dimaksud dengan Roh Kudus atau Roh Kebenaran itu??
17 jawaban 17