Muslim, apakah anda mengakui bunda maria itu maryam dan Yesus itu Isa?

AYAT QURAN : "Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripadaNya namannya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah". (Al Imran, 3:45) "Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: “Hai... tampikan lainnya AYAT QURAN :

"Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripadaNya namannya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah". (Al Imran, 3:45)

"Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu). “‘ (surat Ali Imran (3) ayat 42)

AYAT ALKITAB :

‘Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata “Salam , hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.”Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. kata malaikat itu kepadanya ,”Jangan takut, hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah…… "Luk 1,28-35"

"Jawab malaikat itu kepadanya , “Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah…..Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur." (Matius 2:11)

DUA AYAT INI HAMPIR SAMA DAN ADA KESAMAAN NAMA MARIA (Al Kitab) DAN MARYAM (Quran)

PERTANYAANNYA WALAUPUN KAMU TIDAK MENGAKUI YESUS SEBAGAI NABI SETIDAKNYA KAMU TIDAK MENGATAKAN QURAN ITU PALSU BUKAN??
15 jawaban 15