Poll : gitar akustik atau gitar elektrik?

kamu lebih suka yang mana ?
alasannya ?
14 jawaban 14