Aku mau tanya masalah hadits khusus muslim?

Hadis Abdullah bin Amru r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Ada empat perkara jika sesiapa yang mempunyai empat perkara tersebut, maka dia merupakan orang munafik. Sesiapa yang bersifat dengan salah satu daripadanya bererti dia bersifat kemunafikan, sehinggalah dia meninggalkannya iaitu... tampikan lainnya Hadis Abdullah bin Amru r.a
katanya:
Rasulullah s.a.w pernah
bersabda: Ada empat perkara
jika sesiapa yang mempunyai
empat perkara tersebut, maka
dia merupakan orang munafik.
Sesiapa yang bersifat dengan
salah satu daripadanya bererti
dia bersifat kemunafikan,
sehinggalah dia
meninggalkannya iaitu apabila
bercakap dia berbohong, apabila
membuat persetujuan dia
mengkhianati, apabila berjanji
dia menyalahi dan apabila
berlaku pertikaian dia
melampaui batas.

Apa kalian pernah melakukan 4perkara tersebut harus jujur khusus muslim
12 jawaban 12