Islam apa yang di maksud dengan ?

Islam kok puasa....
Emank puasa dapat apa ?
12 jawaban 12