Anda lebih suka Filipina atau Malaysia?

Beri alasan.

Tidak boleh tidak ada.

Tidak perlu menjawab jika anda benar-benar tidak suka keduanya.
12 jawaban 12