Apa sih maksud dari peribahasa "Anjing menggonggong Kafilah berlalu"?

6 jawaban 6