Jika dirimu mampu terbang, akankah kau tunjukkan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi pada dunia?

dimohon untuk memberi alasan juga...
7 jawaban 7