TTS KLASIKA?

RUN
15. Tidak cakap membereskan sesuatu -A-A-U-U-
27. KIrim B---
Update: 27. Kirim
1 jawaban 1