JIKA YESUS ITU TUHAN...LALU BAPA KU..ITU SIAPA LAGI? ADA 2 PRIBADI DONG..MASA 3 IN ONE?

"Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdo a, kata-Nya : "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini llau daripada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." (Matius 26:39).
14 jawaban 14