Kenapa tidak boleh, kalau yang lain boleh?

4 jawaban 4