Kenapa tidak boleh, kalau yang lain boleh?

5 jawaban 5