Lem untuk mengelem kardus?

Lem apa yg digunakan untuk mengelem kardus?
apakah lem yg biasanya warna putih ato lem tembak gitu yg pake pemanas?
4 jawaban 4