Apakah berbahaya kalau orang tua berusia 70 tahun+ hanya diam2 dan duduk2 saja di rumah ?

6 jawaban 6