Sudahkah kamu peduli walaupun hanya mendoakan di dalam hati ?

12 jawaban 12