Mana yang kamu pilih: berjuang tapi ngotot atau bersyukur dan pasrah dengan keadaan?

5 jawaban 5