Apkh tjb tau terorisme haram dlm Islam ?

membunuh orang tanpa hak adalah seperti membunuh manusia secara keseluruhan, sebaliknya orang yang memberikan penghidupan kepada orang lain, maka dia memberi kehidupan kepada semua manusia, terorisme yang mengatasnamakan Islam disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, ekonomi, kesempatan kerja,... tampikan lainnya membunuh orang tanpa hak adalah seperti membunuh manusia secara keseluruhan, sebaliknya orang yang memberikan penghidupan kepada orang lain, maka dia memberi kehidupan kepada semua manusia,

terorisme yang mengatasnamakan Islam disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, ekonomi, kesempatan kerja, pendidikan, dan faktor kedangkalan agama yg dikemas oleh penghasut2 dg berbagai tujuan.

Islam melarang tindakan bunuh diri, sehingga tindakan terorisme dalam bentuk apapun sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

jangankan melakukan teror dengan bunuh diri, membicarakan orang lain saja tidak diperbolehkan dalam Islam, dan upaya untuk menahan diri agar tidak membicarakan orang lain dapat juga dikatakan dengan perbuatan jihad melawan hawa nafsu,"

dalam Islam, iman berkaitan erat dengan "amil us-sholihah" (perbuatan baik), sehingga orang yang beriman harus dapat membuktikan keimanannya dengan melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk, seperti terorisme, korupsi, dan manipulasi.

untuk menjalankan ajaran dan prinsip Islam secara sempurna dapat dilakukan dengan menjalankan prinsip "tawazun" (keseimbangan), "tawassud" (pertengahan), dan "tasamuh" (toleran), sehingga tidak akan memusuhi orang lain yang ada di luar golongannya.
5 jawaban 5