Dipinggit dan disekap itu seperti apa alat alatnya seperti apa ruanganya seperti apa apa lakban hitam juga perlu?

1 jawaban 1