Siapa yang buat yahoo answers ? Aku beri empat jempol. Kalau kalian beri apa ?

6 jawaban 6