Semakin tinggi pendidikan dan gaya hidup seseorang?

Semakin lupa akan bangsanya .... Sukanya yg ke barat baratan ya ...
Kalau di ambil orang baru ngamuk gkgkgkk
Tuh indonesia
7 jawaban 7