Apakah boleh kita mengingatkan hal" yg berhubungan dengan jimat,ketika seseorang itu sudah melepas dan lupa akan jimat itu??

3 jawaban 3