Apakah kata "OTW" boleh dikatakan ke teman padahal kita masih mandi?

8 jawaban 8