Kenapa harus di cari mula mula,reaksi dan sisanya?

0