Adakah sebuah makanan yang kalian kapok memakannya?

Q+ : Makanan apa itu?

Q++ : Alasannya?

Thank you~
Met soso
7 jawaban 7