Mengapa Allah Islam membuat orang melakukan zina ?

https://sunnah.com/search/?q=allah+has+fixed+adultery "Allah telah menetapkan perzinahan yang akan dilakukan seseorang, dan yang harus dilakukan oleh orang tersebut." "Allah menetapkan perzinahan yang akan dilakukan seseorang. Tidak ada jalan keluar dari perzinahan itu." "Allah telah... tampikan lainnya https://sunnah.com/search/?q=allah+has+fixed+adultery

"Allah telah menetapkan perzinahan yang akan dilakukan seseorang, dan yang harus dilakukan oleh orang tersebut."

"Allah menetapkan perzinahan yang akan dilakukan seseorang. Tidak ada jalan keluar dari perzinahan itu."

"Allah telah menulis zina yang akan dilakukan seseorang. Tidak akan ada jalan keluar dari perzinahan itu."

"Allah telah menulis untuk anak-anak Adam perzinahan yang tak terhindarkan, apakah dia menyadarinya atau tidak"

Shahih Bukhari & Muslim
9 jawaban 9