Tidak boleh ada paksaan .....?

Tidak boleh membenci

Dan tidak boleh berhenti
Tidak boleh seperti orang itu
Kata pak masinis .....
Tumben pak masinis ngasih contoh
Siap deh .....
1 jawaban 1