Saya adalah pelajar sma yg baru masuk,klo misal nya saya mau kuliah jurusan akutansi,lebih baik pilih mana ipa / ips / boleh dua2 nya?

Saya belum ngerti total soal nya, please help.
5 jawaban 5