Apa beda ajaran penganut kepercayaan fanatik dengan penganut agama fanatik?

5 jawaban 5