Kenapa pipi kanan lebih besar daripada pipi kiri?

3 jawaban 3