Ada bener nya juga kata nie janda.... Betul betul betul?

2 jawaban 2