Penyakit yang paling memalukan?

Selain panu, kadas, kurap, kutu air, kutu rambut dan pilek.
4 jawaban 4